توضیح دستگاهای روتاری لیوانی

دبه ها به صورت دستی بر روی نوار نقاله ورودی قرار می گیرد و به صورت دوتایی توسط ماردون به طرف دستگاه هدایت میشوندفیلر يك مخزن 100  ليتري است كه مجهز به فلوتر بوده و به هيچ عنوان محصول از مقدار تعيين شده متجاوز نميگردد . سيستم پركن به روش پيستوني بوده و قابليت سازگاري با هر نوع ماده پر شونده از قبيل مايعات رقيق مانند ماست و مايعات غليظ مانند ماست همزده را داراست. حركت پيستونها بصورت مكانيكي بال اسكرو و حركت قطع و وصل مسير مخزن به پيستون و پيستون به نازل پنوماتيكي ميباشد در ایستگاه بعدی فویل گذار عمل خواهد کرد. و در صورت نبود فويل در هر رديف، توسط سنسورهای وکیوم تشخیص و دستگاه متـوقف شده و عمل فویل گذاری مجدداً بر روی ردیف مذکور به صورت اتوماتیک انجام می پذیرد ، در ایستگاه بعدی سیل فویل ها را بر روی لیوان به روش پرس گرم توسط المنت حرارتی سیل مینماید. و درجه حرارت نیز در دمای خاصی تثبیت و کنترل میگردد.جک های پنوماتیک سیل دارای سنسور موقعیت بوده و در صورت عملکرد نا صحیح دستگاه آلارم داده و اپراتور را مطلع مینماید.در مرحله بعدی ظرفهاي پر شده توسط ليوان درآر از روي صفحه گردان خارج و به طرف نوار نقاله خروجي هدايت ميشوند . عمل درب گذاری پس از خروج لیوان از صفحه روتاری روی نوار نقاله خروجی انجام میگیرد. تغذیه درب توسط الواتور انجام میگیرد. با عبور هر دبه از زیر این مجموعه درب بر روی دبه قرار میگیرد و پس از آن درب بند فشاری توسط غلطک  با نیروی موتور بر روی درب اعمال فشار نموده تا درب چفت شود.

سایر محصولات

ارزش ساز، ارایه خدمات.