دستگاه بسته بندی لبنیات شرکت ممتاز لبن نگین

دستگاه بسته بندی لبنیات پرکن دبه و سطل به سفارش شرکت ممتاز لبن نگین سوتچی لر

 

کارفرما: ممتاز لبن نگین سوتچی لر